SEMINARI EN FAMÍLIA

Vida al Seminari

VIDA AL SEMINARI

En les trobades del Seminari Menor en Família es realitzen activitats molt variades, però amb elements que sempre es donen. Aquests són la pregària, la formació cristiana i l’estudi. La part variada d’aquestes trobades és l’esport, les visites culturals, excursions a la muntanya, obres de caritat i activitats lúdiques diverses.

La formació que s’imparteix és humana i espiritual. En elles es tracten virtuts humanes -base sobre la qual es fonamenta la relació personal amb Déu i base de les bones relacions humanes- i virtuts espirituals i de vida cristiana, per a créixer en la relació personal amb Déu i amb els germans.

Durant les trobades, la formació es posa en pràctica per l’ambient que es respira i es viu, on tots els responsables són sacerdots o seminaristes. També, s’acompanya als nois amb un tracte personalitzat per tal que així  visquin en les seves respectives famílies.

Per tot això, les famílies tenen un paper fonamental. Es procura tenir una relació propera amb els pares tot realitzant les tutories que es creguin convenients per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció.

Per altre banda, una part molt important de les trobades és l’estudi. Els nois dediquen la major part del seu temps a assistir a classe, a fer els deures i a estudiar. Per això, cal que aprenguin a trobar-se amb Déu a través de l’estudi (a l’escola i amb l’estudi personal).

Finalment, el Seminari Menor també és un lloc on es facilita que els nois puguin compartir les seves inquietuds i experiències amb d’altres que es troben en situacions semblants. Fruit de l’ambient que es viu i l’esforç per ser bons cristians neixen bones i veritables amistats.