SEMINARI MENOR INTERN

Què és | Història | Edifici

QUÈ ÉS EL SEMINARI MENOR INTERN?

El Seminari Menor Diocesà de Santa Maria de Montalegre és una comunitat de nois que volen seguir els passos de Jesús com a sacerdots. En aquest espai s’hi acullen alumnes que cursen des de 1er d’ESO fins a 2on de Batxillerat, i que manifesten obertament signes de la seva vocació.

El Seminari Menor és una comunitat educativa al servei del conreu de les vocacions infantils i juvenils. És una llar on aquests nois conviuen en un clima de faternitat i de joia cristiana, on se’ls ofereix mitjans per créixer en el seu projecte vocacional.

Al Seminari Menor de Barcelona hi ha alumnes que pertanyen als bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona. Tots ells estudien a l’escola La Merced de les religioses mercedàries (Provença, 283) (http://www.lamerced.org/)

Rep el nom de menor perquè està pensar per als nois menors d’edat, i la seva finalitat és ajudar-los a veure si es referma la seva crida vocacional i així poden passar al seminari major, per als que ja són majors d’edat i es preparen específicament per a ser sacerdots.