Seminari Menor en Família

Què és?

QUÈ ÉS EL SMF?

És un espai on s’acompanyen nois (d’ESO i Batxillerat), que tot creient en Déu i tot tenint un coneixement suficient de la fe catòlica, intueixen que Déu els pot cridar a ser sacerdots.

Aquets nois viuen a casa seva, amb les seves respectives famílies. És gairebé cada dissabte que es troben al seminari amb altres nois que comparteixen aquesta mateixa inquietud. Dos divendres al mes es queden a dormir al Seminari per fer experiència de com s’hi viu. De tant en tant es fa una sortida de tot el cap de setmana.

En definitiva, és un espai per a créixer en la vocació cristiana amb els objectius d’iniciar una profunda amistat amb Jesús i d’ajudar als nois en el discerniment de la seva vocació oferint-los el marc propi on poder desvetllar-la.

Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis 18:

La finalitat del Seminari Menor és ajudar a la maduració humana i cristiana dels adolescents que mostrin alguns signes de vocació al sacerdoci ministerial, amb la finalitat de desenvolupar, conforme a la seva edat, la llibertat interior que els faci capaços de correspondre al designi de Déu sobre la seva vida.