TROBADA D'ESCOLANS

Per a què?

PER A QUÈ?

La trobada anual d’escolans pretén reunir tots els nens i nenes que ajuden a les diferents parròquies de la ciutat, perquè es coneguin els uns als altres, i donar-los una oportunitat única per a conèixer el Seminari, on es formen aquells que troben en Déu la seva vocació a ser sacerdots.