GRUP SAMUEL

Què s'hi fa?

QUÈ S’HI FA?

Les trobades del grup són un diumenge al mes.

Hora

Activitat

10:00h.
Trobada de tots els membres del grup amb els membres del Seminari menor en família i el Seminari menor intern
11:00h.
Visita a una parròquia i participació en la seva eucaristia dominical Coneixement de la parròquia Catequesi vocacional
14:00h.
Dinar
15:00h.
Temps d’esport
17:00h.
Comiat