TROBADA D'ESCOLANS

Per a qui?

PER A QUI?

Per a tots els escolans i escolanes de les parròquies i institucions catòliques de l’arxidiòcesi de Barcelona, de 8 a 15 anys d’edat.